Cách đăng ký MST TNCN qua mạng mới nhất

Chuyên mục: Thuế TNCN

Cách đăng ký MST TNCN qua mạng mới nhất được hướng dẫn bởi kế toán YTHO hy vọng có thể giúp các bạn có thể dễ dàng đăng ký MST cho các cá nhân phục vụ cho việc quyết toán thuế TNCN.

Cách đăng ký MST TNCN qua mạng

Cách đăng ký MST TNCN qua mạng mới nhất

Các công việc cần chuẩn bị cho việc đăng ký MST TNCN qua mạng như sau:

  1. Cài đặt phần mềm HTQT TNCN qua mạng mới nhất. Cách thực hiện xem ở clip sau:

  1. Chuẩn bị CMND của tất cả những người cần đăng ký
  2. Thực hiện các công đoạn nhập liệu lên phần mềm. Cụ thể các bước tham khảo ở clip sau:

  1. Khi thực hiện xong một thời gian thì các bạn đợi vài ngày chờ cơ quan thuế phản rồi, xong rồi các bạn lên tải file kết quả về.

Vì sao cần đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân?

Theo quy định thì

+ Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

+ Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

Như vậy, mã số thuế thu nhập cá nhân có vai trò rất quan trọng trong đăng ký cũng như các công việc liên quan đến quyết toán thuế.

Bình luận