Cách tính thuế dành cho hộ kinh doanh cá thể mới nhất

Chuyên mục: Kiến thức
Đánh giá

Cách tính thuế dành cho hộ kinh doanh cá thể mới nhất được kế toán YTHO gởi những quy định, kiến thức đến cá nhân hộ kinh doanh cá thể để họ có thể xác định mình đang ở đâu, có phải đóng thuế hay không?

Cách tính thuế dành cho hộ kinh doanh cá thể

Trong thực tế có nhiều hộ kinh doanh cá thể không nằm trong diện không phải đóng thuế mà không hề hay biết. Sau đây chúng tôi xin dẫn chứng một ví dụ

Hộ kinh doanh M kinh doanh sản xuất ấp trứng gà giống.

Ngành nghề: Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống (mã 01461)

Ngoài ra cơ sở này không có kinh doanh thêm bất kỳ một ngành nghề nào.

Địa chỉ hột kinh doanh: Đội 7, thôn 4, Quế Châu, Quế Sơn, Quảng Nam

Hộ kinh doanh này có hộ khẩu thường trú tại địa chỉ hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh này đóng thuế theo phương pháp khoán.

Về lệ phí môn bài:

Bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào ra kinh doanh thì phải đóng thuế môn bài

Tham khảo mức thuế môn bài dành cho cá nhân hộ kinh doanh.

Về thuế TNCN

Theo khoản d điều 1 thông tư 92/2015/TT-BTC về người nộp thuế:

Sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản không đáp ứng điều kiện được miễn thuế hướng dẫn tại điểm e, khoản 1, Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

Điểm e, khoản 1, Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính như sau:

Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế thông thường chưa chế biến thành sản phẩm khác.

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất theo hướng dẫn tại điểm này phải thoả mãn đồng thời các điều kiện sau:

e.1) Có quyền sử dụng đất, quyền thuê đất, quyền sử dụng mặt nước, quyền thuê mặt nước hợp pháp để sản xuất và trực tiếp tham gia lao động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thuỷ sản.

Trường hợp đi thuê lại đất, mặt nước của tổ chức, cá nhân khác thì phải có văn bản thuê đất, mặt nước theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận khoán trồng rừng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng với các công ty Lâm nghiệp). Đối với hoạt động đánh bắt thuỷ sản phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê tàu, thuyền sử dụng vào mục đích đánh bắt và trực tiếp tham gia hoạt động đánh bắt thuỷ sản (trừ trường hợp đánh bắt thuỷ sản trên sông bằng hình thức đáy sông (đáy cá) và không thuộc những hoạt động khai thác thuỷ sản bị cấm theo quy định của pháp luật).

e.2) Thực tế cư trú tại địa phương nơi diễn ra hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản.

Địa phương nơi diễn ra hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thuỷ sản theo hướng dẫn này là quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là đơn vị hành chính cấp huyện) hoặc huyện giáp ranh với nơi diễn ra hoạt động sản xuất.

Riêng đối với hoạt động đánh bắt thuỷ sản thì không phụ thuộc nơi cư trú.

e.3) Các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng đánh bắt thuỷ sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc mới chỉ sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh và các hình thức bảo quản thông thường khác.

Hộ kinh doanh có hộ khẩu tại địa phương nơi xảy ra hoạt động kinh doanh này, do đó Hộ kinh doanh thuộc diện miễn thuế TNCN.

Về thuế GTGT

Theo khoản 1, khoản 2 điều 4 thông tư 219/2013/TT-BTC đối tượng không chịu thuế GTGT thì

  1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, xay, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, tách hạt, tách cọng, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh), bảo quản bằng khí sunfuro, bảo quản theo phương thức cho hóa chất để tránh thối rữa, ngâm trong dung dịch lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác và các hình thức bảo quản thông thường khác.

Ví dụ 2: Công ty A ký hợp đồng nuôi heo với Công ty B theo hình thức nhận tiền công từ Công ty B hoặc bán lại sản phẩm cho Công ty B thì tiền công nuôi heo nhận từ Công ty B và sản phẩm heo bán cho Công ty B thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp Công ty B bán ra hoặc đưa vào chế biến để bán ra thì sản phẩm bán ra thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định.

  1. Sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng, bao gồm trứng giống, con giống, cây giống, hạt giống, cành giống, củ giống, tinh dịch, phôi, vật liệu di truyền ở các khâu nuôi trồng, nhập khẩu và kinh doanh thương mại. Sản phẩm giống vật nuôi, giống cây trồng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT là sản phẩm do các cơ sở nhập khẩu, kinh doanh thương mại có giấy đăng ký kinh doanh giống vật nuôi, giống cây trồng do cơ quan quản lý nhà nước cấp. Đối với sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng thuộc loại Nhà nước ban hành tiêu chuẩn, chất lượng phải đáp ứng các điều kiện do nhà nước quy định.

Theo quy định này thì hộ kinh doanh M cũng không phải đóng thuế GTGT

Tóm lại, hộ kinh doanh M chỉ phải đóng thuế môn bài không phải đóng thêm bất kỳ thuế khoán nào. Và trong trường hợp này thì hộ kinh doanh không được phát hành hóa đơn để xuất cho khách hàng.

Tham khảo thêm về quy định đóng thuế khoán dành cho cá nhân hộ kinh doanh phải đóng thuế tại đây.

Qua ví dụ trên và tham khảo những bài viết liên quan các hộ kinh doanh cần xem mình thuộc diện nào để đóng thuế cho đúng.

Bình luận