Dịch vụ báo cáo thuế Lưu trữ

Báo cáo thuế là gì

Báo cáo thuế là việc kê khai các loại thuế quy định như: Thuế GTGT (giá trị gia tăng), TNDN (thu nhập doanh nghiệp), TTĐB (tiêu thụ đặc biệt), …