Kiến thức Lưu trữ

Hướng dẫn điều chỉnh mức đóng BHXH

Hướng dẫn điều chỉnh mức đóng BHXH trực tuyến trên trang baohiemxahoi.gov.vn Điều kiện cần thiết để có thể điều chỉnh mức đóng BHXH trực tuyến Để thực hiện …