Kiến thức Lưu trữ

Hướng dẫn đăng ký tài khoản BHXH

Hướng dẫn đăng ký tài khoản BHXH Hướng dẫn đăng ký tài khoản BHXH để có tài khoản giao dịch BHXH là hướng dẫn các bạn cách đăng ký …

Quyết toán hóa đơn khi chuyển quận

Quyết toán hóa đơn khi chuyển quận Quyết toán hóa đơn khi chuyển quận /huyện đang là vấn đề phải suy nghĩ và tìm hiểu với kế toán cũng …

Hướng dẫn điều chỉnh mức đóng BHXH

Hướng dẫn điều chỉnh mức đóng BHXH trực tuyến trên trang baohiemxahoi.gov.vn Điều kiện cần thiết để có thể điều chỉnh mức đóng BHXH trực tuyến Để thực hiện …

Hướng dẫn báo giảm lao động BHXH

Hướng dẫn báo giảm lao động BHXH (BẢO HIỂM XÃ HỘI). Hiện nay báo giảm lao động không còn làm được trên phần mềm KBHXH nữa. Bảo hiểm xã …