BHXH BHYT BHTN Lưu trữ

Hướng dẫn điều chỉnh mức đóng BHXH

Hướng dẫn điều chỉnh mức đóng BHXH trực tuyến trên trang baohiemxahoi.gov.vn Điều kiện cần thiết để có thể điều chỉnh mức đóng BHXH trực tuyến Để thực hiện …

Mẫu TK1-TS theo quyết định 595/QĐ-BHXH

Mẫu TK1-TS theo quyết định 595/QĐ-BHXH và hướng dẫn cách điền vào mẫu này được kế toán YTHO gởi đến tất cả các bạn như sau: Mẫu TK1-TS (Ban …