BHXH BHYT BHTN Lưu trữ

Hướng dẫn đăng ký tài khoản BHXH

Hướng dẫn đăng ký tài khoản BHXH Hướng dẫn đăng ký tài khoản BHXH để có tài khoản giao dịch BHXH là hướng dẫn các bạn cách đăng ký …

Hướng dẫn điều chỉnh mức đóng BHXH

Hướng dẫn điều chỉnh mức đóng BHXH trực tuyến trên trang baohiemxahoi.gov.vn Điều kiện cần thiết để có thể điều chỉnh mức đóng BHXH trực tuyến Để thực hiện …

Hướng dẫn báo giảm lao động BHXH

Hướng dẫn báo giảm lao động BHXH (BẢO HIỂM XÃ HỘI). Hiện nay báo giảm lao động không còn làm được trên phần mềm KBHXH nữa. Bảo hiểm xã …

Mẫu TK1-TS theo quyết định 595/QĐ-BHXH

Mẫu TK1-TS theo quyết định 595/QĐ-BHXH và hướng dẫn cách điền vào mẫu này được kế toán YTHO gởi đến tất cả các bạn như sau: Mẫu TK1-TS (Ban …