BHXH BHYT BHTN Lưu trữ

Mức lương tối thiểu vùng năm 2018

Mức lương tối thiểu vùng theo từng địa phương từ ngày 01/01/2018 Nhằm giúp quý doanh nghiệp cũng như các kế toán thuận lợi hơn trong việc xác định …

Mẫu TK1-TS theo quyết định 595/QĐ-BHXH

Mẫu TK1-TS theo quyết định 595/QĐ-BHXH và hướng dẫn cách điền vào mẫu này được kế toán YTHO gởi đến tất cả các bạn như sau: Mẫu TK1-TS (Ban …