Thuế GTGT Lưu trữ

Đối tượng chịu thuế suất 5%

Đối tượng chịu thuế suất 5% là một trong những đối tượng chịu thuế GTGT hiện nay. Đối tượng chịu thuế 5% phổ biến hiện nay các bạn hay …

Căn cứ tính thuế GTGT

Căn cứ tính thuế GTGT như sau: Căn cứ tính thuế GTGT là giá tính thuế và thuế suất. Giá tính thuế GTGT như sau: Về nguyên tắc, giá …

Khái niệm thuế giá trị gia tăng

Khái niệm thuế giá trị gia tăng như sau: Thuế GTGT (Được gọi tắt là VAT – Value Added Tax hoặc TVA – Taxe sur la Valeur Ajoutée)  …

Công văn 9547/CT-TTHT về thuế GTGT

Công văn 9547/CT-TTHT về thuế GTGT đối với hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức cá nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt …