Công văn thuế GTGT Lưu trữ

Công văn 9547/CT-TTHT về thuế GTGT

Công văn 9547/CT-TTHT về thuế GTGT đối với hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức cá nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt …