Tin tức Lưu trữ

Hướng dẫn báo tăng BHXH

Hướng dẫn báo tăng BHXH là hướng dẫn các bạn báo tăng lao động trực tuyến trên website https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/ Với sự thay đổi thường xuyên của các cơ quan …

Hướng dẫn báo tăng lao động trực tuyến

Hướng dẫn báo tăng lao động trực tuyến Hướng dẫn báo tăng lao động trực tuyến trên gddt.baohiemxahoi.gov.vn. Hiện nay báo tăng lao động trên phần mềm KBHXH không …

Dịch vụ kế toán tại nhà

Dịch vụ kế toán tại nhà là dịch vụ kế toán được kế toán YTHO cung cấp tại nhà của quý doanh nghiệp (Hoặc tại trụ sở của quý …

Dịch vụ kế toán tại Phú Quốc

Dịch vụ kế toán tại Phú Quốc là dịch vụ kế toán được kế toán YTHO cung cấp cho các doanh nhân muốn thành lập công ty tại Phú …