1. Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này cho biết chúng tôi sử dụng thông tin của bạn tại trang web như thế nào. Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật trước khi gửi mọi thông tin cho chúng tôi.

Khi sử dụng website bạn cần đọc mô tả trong chính sách bảo mật. Chính sách này đảm bảo sự riêng tư của bạn sẽ được bảo vệ khi truy cập vào trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn cho bất cứ bên thứ ba nào. Hãy yên tâm rằng chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cẩn trọng một cách tối đa.

2. Thu thập thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân của bạn như:

  • Họ tên
  • Email
  • Số điện thoại

Khi khách hàng tự nguyện gửi cho chúng tôi. Những thông tin này chỉ đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn, trừ khi bạn cho phép chúng tôi sử dụng theo cách khác, ví dụ như thêm bạn vào danh sách gửi email của chúng tôi.

3. Cookie

Cookie là những tập tin một trang web gửi đến máy người dùng và được thông qua trình duyệt khi người dùng truy cập vào trang web đó. Mỗi máy tính có thể truy cập vào trang web của chúng tôi được phân công một cookie khác nhau.

Cookie là công nghệ theo dõi rất hữu ích cho việc thu thập thông tin như loại trình duyệt, hệ điều hành và số lượt truy cập vào web và hiểu biết khách hàng truy cập vào trang web như thế nào.

Cookie theo dõi và những thông tin thu thập được có thể chia sẻ cho bên thứ ba. Chúng tôi cũng sử dụng mã tại tiếp thị đăng nhập khi khách hàng truy cập vào xem các trang cụ thể, cho phép chúng tôi gửi thông tin quảng cáo trong tương lai.

4. Thời gian áp dụng

Chính sách bảo mật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 và được áp dụng xuyên suốt thời gian website được hoạt động

5. Cam kết bảo mật thông tin

Chúng tôi sẽ không bán hay cung cấp thông tin của bạn cho bất cứ bên thứ ba nào trừ khi được sự cho phép của bạn. Chúng tôi chỉ gửi các thông tin về dịch vụ, chương trình khuyến mãi mà chúng tôi cung cấp.

Nếu bạn thấy bất cứ thông tin nào của bạn mà chúng tôi đang nắm giữ không chính xác hoặc không đầy đủ vui lòng phải hồi qua email hoặc trực tiếp trên website để được hỗ trợ sửa chữa kịp thời.