Có phải nộp lại tờ khai lệ phí môn bài cho năm 2017

Chuyên mục: Thuế môn bài
Đánh giá

Có phải nộp lại tờ khai lệ phí môn bài cho năm 2017 ? là câu hỏi của không ít các bạn kế toán khi năm 2016 đánh dấu sự ra đời của nghị định 139/2016/NĐ-CP. Nghị định này ra đời kéo theo sự thay đổi mức lệ phí môn bài phải đóng dành cho những doanh nghiệp có vốn dưới 2 tỷ. Mức lệ phí môn bài tăng lên từ 1 000 000 VNĐ lên 2 000 000 VNĐ.

Có cần nộp lại tờ khai thuế môn bài cho năm 2017

Như vậy, liệu năm 2017 các doanh nghiệp có cần nộp lại tờ khai lệ phí môn bài hay không?

Theo khoản 2 điều 17 thông tư 156/2013/TT-BTC thì Trường hợp người nộp thuế có sự thay đổi các yếu tố liên quan  đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

Theo quy định tại khoản 4 điều 4 nghị định 139/2016/NĐ-CP thì:

“ Tổ chức quy định tại các điểm a, b khoản 1 Điều này có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.”

Đồng thời theo khoản 2 điều 6 nghị định 139/2016/NĐ-CP thì:

“Trường hợp người nộp thuế môn bài đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp thuế môn bài trước ngày 01 tháng 01 năm 2017 thì không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài cho các năm tiếp theo nếu không có thay đổi các yếu tố làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài phải nộp.”

Như vậy theo quy định trên thì khi doanh nghiệp có sự thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì doanh nghiệp mới phải nộp lại tờ khai thuế môn bài (cho dù mức tiền thuế môn bài phải đóng không đổi hay thay đổi).

Đối với năm 2017 thì nếu doanh nghiệp không thay đổi vốn điều lệ thì doanh nghiệp không cần phải nộp lại tờ khai thuế môn bài cho dù mức tiền thuế phải đóng thay đổi.

Về mã chương và mã NDKT nộp lệ phí môn bài có thay đổi hay không khi có sự thay đổi thuật ngữ từ “thuế môn bài” sang “lệ phí môn bài”?

Chưa có quy định chính thức về vấn đề này, do đó chưa có sự thay đổi. Chúng ta hãy chờ trong thời gian tới.

Tham khảo:

2 Bình luận

Bình luận