Công ty mới thành lập có bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử hay không?

Chuyên mục: Kiến thức

Trong giai đoạn hiện nay, các công ty mới thành lập có bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử hay không?

Công ty mới thành lập có bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử hay không?

Công ty mới thành lập có bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử: Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại NĐ 119/2018/NĐ-CP thì cơ sở kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì thực hiện được đặt in hóa đơn.

 

Như vậy, đối với doanh nghiệp mới thành lập, công tác sử dụng hóa đơn điện tử sẽ có sự khác nhau giữa các chi cục thuế. Vì công tác thuế phụ thuộc vào cán bộ xử lý và tiếp nhận do đó các doanh nghiệp mới thành lập sẽ nhận được các câu trả lời khác nhau. Đa số các cơ quan thuế đều khuyến khích, hướng doanh nghiệp đến việc sử dụng hóa đơn điện tử.

Bản thân YTHO là công ty làm việc với nhiều cơ quan thuế khác nhau, khi nhận được các câu trả lời khác nhau cũng cảm thấy khá không hài lòng. Tuy nhiên, khi tìm hiểu về các quy định thì chúng tôi cũng có nhiều thông cảm với cơ quan thuế. Và những khó khăn này, chúng tôi đều chia sẻ lại với các doanh nghiệp.

Hi vọng với bài viết này sẽ giải đáp các thắc mắc của doanh nghiệp mới thành lập trong giai đoạn hiện nay.

Mọi thắc mắc vui lòng để lại bình luận bên dưới.

Bình luận