Công văn 16659/BTC-CST về thuế GTGT đối với máy móc thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp

Chuyên mục: Công văn thuế GTGT
Đánh giá

Công văn 16659/BTC-CST về thuế GTGT đối với máy móc thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp ngày 22 tháng 11 năm 2016 như sau:

BỘ TÀI CHÍNH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 16659/BTC-CST
V/v thuế GTGT đối với máy, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.
Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2016

Kính gửi:– Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương;
– Cục Hải quan các địa phương

Bộ Tài chính nhận được một số vướng mắc của các doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với một số loại máy, thiết bị, phụ tùng thay thế phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế; khoản 1 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế; và khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn, dịch vụ có quy định “máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ ý kiến của các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (công văn số 6319/BNN-CB ngày 27/7/2016), Khoa học và Công nghệ (công văn số 3302/BKHCN-CNN ngày 01/8/2016) và Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6931/BKHĐT-KTCN ngày 31/8/2016), Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

  1. Các loại máy, thiết bị và phụ tùng thay thế sử dụng sản xuất thức ăn chăn nuôi là máy, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT bao gồm:

– Phụ tùng thay thế của hệ thống tải nguyên liệu và băng tải gồm: Băng tải, gàu múc, ốc gàu tải, cánh gạt nhựa, xích tải, nhông xích, bánh răng bằng nhựa, cánh đưa liệu.

– Phụ tùng thay thế của máy nghiền: Sàng nghiền, búa nghiền.

– Phụ tùng thay thế của máy trộn: Trục chính, cánh trộn.

– Phụ tùng thay thế của máy ép viên: Khuôn ép, trục lô ép viên, vỏ lô ép, trục lệch tâm, trục chính, mâm lắp khuôn, vành chống mòn, bệ máy ép viên, cánh trộn ẩm, trục trộn ẩm, bộ kẹp khuôn ép.

– Phụ tùng thay thế của máy ép viên đùn: Ruột xoắn ép đùn, vỏ ép đùn, vành áp lực, bệ máy ép đùn.

– Nam châm trụ.

– Máy bẻ mảnh; trục lô bẻ mảnh.

– Sàng phân loại viên cám.

– Khuôn máy cám viên.

– Trục lăn máy cám viên.

– Dao máy nghiền.

  1. Các loại máy, thiết bị chăm sóc gia súc, gia cầm là máy, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT bao gồm:

– Máy, thiết bị và phụ kiện làm mát gia súc, gia cầm dùng trong trang trại chăn nuôi: Bộ phận trao đổi nhiệt (tấm giấy làm mát); tủ điện điều khiển; máy đo tốc độ gió của quạt thông gió;

– Thiết bị sưởi ấm gia súc, gia cầm: Thiết bị sưởi ấm gia cầm bằng gas;

– Máy, thiết bị và phụ kiện cung cấp thức ăn, nước uống tự động cho gia súc, gia cầm: Máng ăn; máng uống; núm uống cho gia súc, gia cầm.

– Máy, thiết bị dọn phân: Hệ thống gạt phân tự động; máy tách phân tự động;

– Máy, thiết bị và phụ kiện phục vụ thụ tinh nhân tạo: Máy đếm tinh trùng; máy đóng gói tinh trùng; tủ bảo quản lạnh và vận chuyển tinh trùng 14 lít, 34 lít; giấy lọc tinh; kính hiển vi soi tinh trùng lợn; túi đựng tinh trùng lợn; giá nhảy để lấy tinh; máy chưng cất nước để pha loãng tinh trùng lợn.

  1. Về việc xử lý thuế GTGT đối với các trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT đối với các loại máy, thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp nêu tại điểm 1 và 2 công văn này:

Đối với các trường hợp doanh nghiệp đã kê khai, tính, nộp thuế GTGT; kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với các máy móc, thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp tại điểm 1 và 2 nêu trên từ ngày 01/01/2015 đến trước ngày ban hành công văn này thì không điều chỉnh lại.

Riêng đối với trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu (hoặc mua) máy móc, thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp tại điểm 1 và 2 nêu trên trước ngày ban hành công văn này, đã kê khai, nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu (hoặc trả thuế GTGT khi mua hàng), bán ra từ ngày ban hành công văn này thì doanh nghiệp lập hóa đơn ghi hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và được kê khai, bù trừ số thuế GTGT đầu vào đã nộp với số thuế GTGT đầu ra phải nộp của các hàng hóa, dịch vụ khác thay vì hoàn trả trực tiếp từ ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính hướng dẫn để các Cục Thuế, Cục Hải quan và doanh nghiệp biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Bộ NN&PTNT; Bộ KH&CN; Bộ KH&ĐT;
– Công ty TNHH Thương mại và chuyển giao công nghệ Việt Trung;
– Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam;
– Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Gia Linh;
– Công ty TNHH Công nghệ An Hưng Vina;
– Công ty TNHH Kỹ thuật Tiêu điểm;
– TCT; Vụ PC; TCHQ;
– Lưu: VT, Vụ CST (CST2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Thị Mai

 

Bình luận