Công việc của kế toán xăng dầu

5/5 - (1 bình chọn)

Công việc của kế toán xăng dầu là gì? Thắc mắc này xảy ra đối với không ít các bạn kế toán chuẩn bị làm ở các công ty xăng dầu hiện nay. Trước khi tìm hiểu các công việc của kế toán xăng dầu chúng ta tìm hiểu một số khái niệm sau:

Công việc kế toán xăng dầu

Kinh doanh xăng dầu bao gồm các hoạt động: Xuất khẩu (xăng dầu, nguyên liệu sản xuất trong nước và xăng dầu, nguyên liệu có nguồn gốc nhập khẩu), nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gia công xuất khẩu xăng dầu, nguyên liệu; sản xuất và pha chế xăng dầu; phân phối xăng dầu tại thị trường trong nước; dịch vụ cho thuê kho, cảng, tiếp nhận, bảo quản và vận chuyển xăng dầu.

Sản xuất xăng dầu là quá trình lọc, chuyển hóa dầu thô, sản phẩm xăng dầu, bán thành phẩm xăng dầu, phụ gia và các chế phẩm khác thành các sản phẩm xăng dầu.

 Pha chế xăng dầu là quá trình trộn sản phẩm, bán thành phẩm xăng dầu, phụ gia và các chế phẩm khác để chuyển hóa thành sản phẩm xăng dầu.

Cơ sở kinh doanh xăng dầu bao gồm: Cảng chuyên dụng, nhà máy sản xuất, xưởng pha chế, kho, phương tiện vận chuyển và cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Các công việc chính của kế toán công ty kinh doanh xăng dầu bao gồm:

+ Theo dõi nhập xuất tồn các loại xăng dầu

+ Viết hóa đơn GTGT

+ Thu chi tiền mặt

+ Lập các phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất

+ Nhập chứng từ lên hệ thống sổ sách kế toán

+ Báo cáo thuế GTGT theo tháng/quý

+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng/quý

+ Tính lương theo tháng

+ Tính thuế TNCN theo tháng/quý

+ Tạm tính thuế TNDN

+ Quyết toán thuế TNCN

+ Quyết toán thuế GTGT nếu phát sinh đối tượng không chịu thuế

+ Quyết toán thuế TNDN

Trên đây là một số công việc của kế toán xăng dầu. Mọi thắc mắc về công việc của kế toán xăng dầu vui lòng để lại bình luận bên dưới.

Bình luận