Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 65/2013/NĐ-CP

Chuyên mục: Tin tức
Đánh giá

Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một điều của Luật thuế thu nhập cá nhân được chia sẻ bởi công ty kế toán YTHO

Nhiều thay đổi về thuế liên quan đến doanh nghiệp áp dụng từ 01/01/2017. Trong đó đáng quan tâm đó là Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 65/2013/NĐ-CP.

Kế toán YTHO xin được chia sẻ bài viết Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 65/2013/NĐ-CP để mọi người cùng tham khảo:

Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 65/2013/NĐ-CP

Nội dung sửa đổiNghị định về thuếDự thảo Nghị định
Về thuế TNCN đối với các khoản đóng góp bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác, khoản đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện

(sửa đổi Điểm a Khoản 3 Điều 11 Nghị định 65/2013/NĐ-CP và Khoản 8 Điều 2 Nghị định 12/2015/NĐ-CP)

 

Điều 11. Thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công

3. Thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ (-) các khoản giảm trừ dưới đây:
a) Các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, Quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện.
Mức đóng vào Quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện được trừ ra khỏi thu nhập khi xác định thu nhập tính thuế quy định tại Khoản này tối đa không quá 01 triệu đồng/tháng, bao gồm cả số tiền do người sử dụng lao động đóng cho người lao động và cả số tiền do người lao động tự đóng (nếu có).
Trường hợp cá nhân cư trú tại Việt Nam nhưng làm việc tại nước ngoài có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công ở nước ngoài đã tham gia đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định của quốc gia nơi cá nhân đóng các loại bảo hiểm này như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc thì được trừ các khoản phí bảo hiểm đó vào thu nhập chịu thuế khi xác định thu nhập tính thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công;
b) Các khoản giảm trừ gia cảnh quy định tại Điều 12 Nghị định này;
c) Các khoản đóng góp vào Quỹ từ thiện, Quỹ nhân đạo, Quỹ khuyến học quy định tại Điều 13 Nghị định này.

 

Điều 11. Thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công

3. Thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ (-) các khoản giảm trừ dưới đây:

a) Các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, Quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện.

Mức đóng vào Quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện được trừ ra khỏi thu nhập khi xác định thu nhập tính thuế quy định tại khoản này tối đa không quá 03 triệu đồng/tháng, bao gồm cả số tiền do người sử dụng lao động đóng cho người lao động và cả số tiền do người lao động tự đóng (nếu có).

Trường hợp cá nhân cư trú tại Việt Nam nhưng làm việc tại nước ngoài có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công ở nước ngoài đã tham gia đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định của quốc gia nơi cá nhân đóng các loại bảo hiểm này như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc thì được trừ các khoản phí bảo hiểm đó vào thu nhập chịu thuế khi xác định thu nhập tính thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công;

 

Về các khoản thu nhập phải khấu trừ thuế TNCN

(sửa đổi Điểm c Khoản 2 Điều 28 Nghị định 65/2013/NĐ-CP)

 

Điều 28. Khấu trừ thuế

2. Các loại thu nhập phải khấu trừ thuế:

c) Thu nhập của cá nhân từ hoạt động đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp;

 

Điều 28. Khấu trừ thuế

2. Các loại thu nhập phải khấu trừ thuế:

c) Thu nhập của cá nhân từ hoạt động đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp; thu nhập từ hoa hồng, thưởng đạt doanh số của cá nhân kinh doanh là đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng;

 

Trên đây là bài viết chia sẻ về Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 65/2013/NĐ-CP của công ty kế toán YTHO. Mọi vướng mắc bạn có thể comment trực tiếp bên dưới để chúng tôi có thể giải đáp.

Chúc các bạn thành công!

Bình luận