Hồ sơ chế độ tử tuất

Chuyên mục: BHXH BHYT BHTN
Đánh giá

Hồ sơ chế độ tử tuất là hồ sơ hướng dẫn cho những cá nhân, thân nhân có người tham gia bảo hiểm xã hội bị mất (chết).

Hồ sơ làm chế độ tử tuất

Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất hiện nay được quy định tại điều 111 luật bảo hiểm xã hội 2014: Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất như sau: (trích nguyên văn)

  1. Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất đối với người đang đóng bảo hiểm xã hội và người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bao gồm:

a) Sổ bảo hiểm xã hội;

b) Bản sao giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc bản sao quyết định tuyên bố là đã chết của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;

c) Tờ khai của thân nhân và biên bản họp của các thân nhân đối với trường hợp đủ điều kiện hưởng hằng tháng nhưng chọn hưởng trợ cấp tuất một lần;

d) Biên bản điều tra tai nạn lao động, trường hợp bị tai nạn giao thông được xác định là tai nạn lao động thì phải có thêm biên bản tai nạn giao thông hoặc biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông quy định tại khoản 2 Điều 104 của Luật này; bản sao bệnh án điều trị bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp chết do bệnh nghề nghiệp;

đ) Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với thân nhân bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

  1. Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất của người đang hưởng hoặc người đang tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng bao gồm:

a) Bản sao giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc quyết định tuyên bố là đã chết của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;

b) Tờ khai của thân nhân và biên bản họp của các thân nhân đối với trường hợp đủ điều kiện hưởng hằng tháng nhưng chọn hưởng trợ cấp tuất một lần;

c) Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với thân nhân bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Chế độ tử tuất là một trong những chế độ rất tốt mà nhà nước mang đến cho người lao động. Khi tham gia bảo hiểm xã hội thì nhiều người nhận được nhiều lợi ích khác nhau từ việc tham gia bảo hiểm. Tuy nhiên, có nhiều người khi tham gia vì thiếu tiền hoặc thiếu kiến thức về BHXH mà quên đi những lợi ích này, cứ mong muốn rút BHXH cho một lần.

BHXH Việt Nam cần có nhiều chính sách minh bạch hơn trong việc quản lý rủi ro quỹ bảo hiểm xã hội cũng như có nhiều những chính sách tuyên truyền kiến thức cho người lao động.

Trong hồ sơ chế độ tử tuất này thì có 2 trường hợp là hưởng trợ cấp một lần hay hưởng chế độ tử tuất hàng tháng.

Điều kiện để hưởng chế độ tử tuất hàng tháng thì khó khăn hơn nhiều so với hưởng trợ cấp một lần. Điều kiện hưởng chế độ tuất hàng tháng là ngoài những hồ sơ trong chế độ tử tuất một lần, thân nhân phải có: Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với thân nhân bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Cách tính chế độ tử tuất mới nhất

Bình luận