Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2017

Chuyên mục: Tin tức
Đánh giá

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2017 được hướng dẫn bởi công ty kế toán YTHO

Nhiều bạn kế toán mới ra trường nên chưa biết chính xác lịch nộp các loại hồ sơ khai thuế (báo cáo thuế, tờ khai thuế) như thế nào. Kế toán YTHO xin chia sẻ với các bạn về Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2017 như sau:

1.  Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài- lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2017:

a. Doanh nghiệp mới thành lập

  • Doanh nghiệp đã có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng.
  • Doanh nghiệp chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất là trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận giấy đăng ký kinh

b.  Doanh nghiệp đang hoạt động

  • Nếu không có thay đổi Vốn điều lệ hoặc tăng/giảm chi nhánh, không phải nộp tờ khai thuế môn bài, chỉ phải nộp tiền thuế chậm nhất ngày 31/1/2017.
  • Nếu trong năm có thay đổi vốn điều lệ hoặc thay đổi số lượng chi nhánh làm tăng/giảm số tiền thuế môn bài thì phải nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất ngày 31/12 năm thay đổi và nộp tiền thuế môn bài chậm nhất ngày 31/1.

Lưu ý một số trường hợp sau:

  • Những DN mới thành lập nhưng chưa hoạt động: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày cấp GP ĐKKD.
  • Những DN mới thành lập nhưng hoạt động luôn: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động.
  • Những DN đang hoạt động nếu không thay đổi vốn điều lệ: Thì chỉ cần nộp tiền thuế Môn bài vào ngân sách nhà nước mà không phải nộp tờ khai thuế môn bài.
  • Những DN đang hoạt động nếu có thay đổi vốn điều lệ (làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp): Thì phải nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế môn bài chậm nhất vào ngày 31/12 vào năm có sự thay đổi.

2.  Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Báo cáo sử dụng hóa đơn- Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2017:

a. Theo tháng

Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo

b.  Theo quý

Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý tiếp theo

c.  Tờ khai quyết toán năm

  • Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
  • Trường hợp DN chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động: Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định.

3.  Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2017

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2017

Để giúp các bạn hiểu rõ và dễ nhớ hơn, kế toán YTHO đã tổng hợp chi tiết lịch nộp các loại hồ sơ (tờ khai) khai thuế theo từng tháng, quý và từng loại cụ thể như sau:

LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ NĂM 2017 & TIỀN THUẾ NĂM 2017

 

Thời hạn nộpDN kê khai thuế GTGT theo QuýDN kê khai thuế GTGT theo Tháng
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

20/1/2017

Tờ khai Thuế GTGT T12/2016

 

 

Tờ khai Thuế TNCN T12/2016 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

 

 

 

 

 

30/1/2017

Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2016

 

 

Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2016 (nếu có)

 

 

Nôp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2016 (nếu có)

 

 

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2016

 

 

 

Nôp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2016 (nếu có)

 

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2016

 

Nộp thuế môn bài năm 2017

 

Nộp thuế môn bài năm 2017

 

 

 

 

2

 

 

 

 

20/2/2017

Tờ khai Thuế GTGT T1/2017

 

 

Tờ khai Thuế TNCN T1/2017 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

20/3/2017

Tờ khai Thuế GTGT T2/2017

 

 

Tờ khai Thuế TNCN T2/2017 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

 

 

 

 

 

 

31/3/2017

 

 

Quyết toán Thuế TNDN năm 2016

 

Quyết toán Thuế TNCN năm 2016

 

Báo Cáo Tài Chính năm 2016

 

 

Quyết toán Thuế TNDN năm 2016

 

 

Quyết toán Thuế TNCN năm 2016

 

 

Báo Cáo Tài Chính năm 2016

 

 

 

4

 

 

 

20/4/2017

Tờ khai Thuế GTGT T3/2017

 

 

Tờ khai Thuế TNCN T3/2017 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)
 

 

 

03/5/2017

(do 30/4/2017 là chủ nhật)

Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2017

                                  

Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2017 (nếu có)

 

 

Tạm Nôp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2017 (nếu có)

 

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2017

 

 

 

 

 

Tạm Nôp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2017 (nếu có)

 

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2017

 

 

 

 

5

 

22/5/2017

(do 20/5/2017 là thứ 7)

Tờ khai Thuế GTGT T4/2017

 

 

Tờ khai Thuế TNCN T4/2017 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

 

 

 

 

6

 

 

 

 

20/6/2017

Tờ khai Thuế GTGT T5/2017

 

 

Tờ khai Thuế TNCN T5/2017 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

 

7

 

20/7/2017

Tờ khai Thuế GTGT T6/2017
Tờ khai Thuế TNCN T6/2017 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

 

 

 

 

 

31/8/2017

(do 30/7/2017 là chủ nhật)

Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2017

 

Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2017 (nếu có)

 

Tạm Nôp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2017 (nếu có)

 

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2017

 

 

 

 

 

Tạm Nôp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2017

 

 

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2017

 

 

 

 

 

8

 

 

21/8/2017

(do 20/8/2017 là CN)

Tờ khai Thuế GTGT T7/2017 (nếu có)

 

Tờ khai Thuế TNCN T7/2017 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN ( nếu có)

 

 

 

 

9

 

 

 

 

20/9/2017

Tờ khai Thuế GTGT T8/2017 (nếu có)

 

Tờ khai Thuế TNCN T8/2017 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN

(nếu có)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

20/10/2017

Tờ khai Thuế GTGT T9/2017 Tờ khai Thuế TNCN T9/2017 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

30/10/2017

Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2017

 

 

Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2017 (nếu có)

 

Nôp tiền Thuế TNDN tạm tính & thuế VATQuý III/2017 (nếu có)

 

 

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2017

 

 

 

 

 

 

Nôp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2017

 

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2017

 

 

 

 

11

 

 

 

 

20/11/2017

Tờ khai Thuế GTGT T10/2017

 

 

Tờ khai Thuế TNCN T10/2017 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

 

 

 

12

 

 

 

20/12/2017

Tờ khai Thuế GTGT T11/2017

 

 

Tờ khai Thuế TNCN T11/2017 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

Trên đây là bài viết chia sẻ về Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2017 của công ty kế toán YTHO. Mọi vướng mắc bạn có thể comment trực tiếp bên dưới để chúng tôi có thể giải đáp.

Chúc các bạn thành công!

Tham khảo dịch vụ:  Nhận làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Bình luận