Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế khi có sai sót

Chuyên mục: Tin tức
Đánh giá

Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế khi có sai sót được hướng dẫn bởi công ty kế toán YTHO.

Kế toán là một trong những công việc đòi hỏi trình độ cao, cẩn thận và tập trung cao độ để không bị sai sót. Hàng quý, hàng năm kế toán cần phải lập bảng cân đối kế toán và báo cáo tài chính độ chính xác dường như là tuyệt đối. Thế nhưng trong quá trình làm ghi sổ kế toán không tránh khỏi những sai sót, hầu hết các bạn điều lo lắng không biết cách xử lý và mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế khi có sai sót như thế nào đúng quy định. Đặc biệt đối với những bạn kế toán mới ra trường ít kinh nghiệm làm việc, khi gặp sai sót không biết phải giải trình như thế nào. Kế toán YTHO xin chia sẻ với bạn mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế khi có sai sót mới nhất:

Mẫu công văn giải trình cơ quan thuế khi có sai sót

CÔNG TY ……CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
————————————–Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————————–
Số: ……..  Hồ Chí Minh ngày .. thán..  năm ..

 CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V/v: nộp lại bảng kê mua vào tháng 10/2016)

  Kính gửi: CHI CỤC THUẾ …………………………………………………….

– Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………………….
– Người đại diện theo pháp luật: ………………………………………….………………………………
– Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………….………………………………………..
– Điện thoại: ………………………………………………………………….………………………………….
– Mã số thuế: ……………………………………………………………………………..……………………..
– Ngành nghề kinh doanh: ……………………………………

Trong quá trình nhập số liệu của bảng kê mua vào (mẫu số PL 01-2/GTGT) vào phần mềm kế toán Misa và kết xuất ra phần kê khai thuế HTKK của tháng 10/2016. Do phần mềm kê toán Misa bị lỗi, do đó đã cập nhật sai địa chỉ và mã số thuế của Công ty TNHH…Hóa đơn số….. Sai sót trên không làm ảnh hưởng đến số thuế được khấu trừ và số thuế phải nộp.

Nay Công ty chúng tôi làm công văn này, gửi tới Chi cục thuế quận Gò Vấp để giải trình và nộp lại bảng kê mua vào (mẫu số PL 01-2/GTGT) của tháng 10/2016 đã điều chỉnh lại cho đúng.

Công ty chúng tôi xin cam kết nội dung trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xin trân trọng kính chào!

Nơi nhận:       Đại diện Doanh nghiệp
       – Như trên;        Giám Đốc
        – Lưu          (Ký tên và đóng dấu)

Trên đây là bài viết chia sẻ về Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế khi có sai sót của công ty kế toán YTHO. Mọi vướng mắc bạn có thể comment trực tiếp bên dưới để chúng tôi có thể giải đáp.

Chúc các bạn thành công!

Bình luận