Mức thuế môn bài của hộ kinh doanh cá thể áp dụng từ ngày 01-01-2017

Chuyên mục: Thuế môn bài
Đánh giá

Mức thuế môn bài của hộ kinh doanh cá thể áp dụng từ ngày 01-01-2017 được quy định cụ thể tại nghị định 139/2016/NĐ-CP như sau:

Mức thuế môn bài cho hộ kinh doanh cá thể

Miễn lệ phí môn bài:

Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài gồm:

  1. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng trở xuống
  2. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính
  3. Cá nhân, hộ cá nhân, gia đình sản xuất muối
  4. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản nuôi trồng và dịch vụ hậu cần nghề cá.

Mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ kinh doanh hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ:

Doanh thuTiền lệ phí môn bài
Trên 100 – 300 triệu một năm300 000 VNĐ/năm
Trên 300 – 500 triệu một năm500 000 VNĐ/năm
Trên 500 triệu một năm1 000 000 VNĐ/năm

Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí Môn bài cả năm, nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí Môn bài cả năm.

Như vậy mức thuế môn bài của hộ kinh doanh cá thể áp dụng từ ngày 01-01-2017 có nhiều thay đổi so với trước đây. Nếu theo quy định trước đây thì mọi hộ kinh doanh cá thể ra kinh doanh đều phải nộp thuế môn bài. Bây giờ thì đã có quy định mới từ năm 2017, các hộ kinh doanh cá thể căn cứ mà thực hiện.

Ủng hộ cho chúng tôi:  

Bình luận