Những thay đổi bắt buộc phải nộp mẫu 08 đến cơ quan thuế

Chuyên mục: Kiến thức

Những thay đổi bắt buộc phải nộp mẫu 08 đến cơ quan thuế là một trong những thắc mắc của nhiều bạn kế toán hiện nay.

Khi có các sự thay đổi về ngành nghề kinh doanh, tài khoản ngân hàng, vốn kinh doanh,…theo quy định trước đây thì doanh nghiệp phải làm mẫu 08 gởi đến cơ quan thuế. Tuy nhiên, hiện nay các thủ tục này đã chuyển sang đăng ký ở sở kế hoạch đầu tư.

Những thay đổi bắt buộc phải nộp mẫu 08 đến cơ quan thuế

Vậy những trường hợp thay đổi nào bắt buộc phải nộp mẫu 08 đến cơ quan thuế.

Theo khoản 1 điều 12 thông tư 95/2016 thì:

Điều 12. Trách nhiệm, thời hạn và địa Điểm nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế

Việc thay đổi thông tin đăng ký thuế thực hiện theo quy định tại Điều 27 Luật quản lý thuế, cụ thể:

  1. Doanh nghiệp đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo hướng dẫn tại Nghị định của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và các văn bản hiện hành. Trường hợp các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, trước khi đăng ký thay đổi thông tin với cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải thông báo thay đổi thông tin và thực hiện các thủ tục liên quan về thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Theo điều 13, trường hợp thay đổi thông tin đăng ký thuế dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, gồm:

a1) Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thay đổi địa chỉ trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác;

a2) Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh do Chi cục Thuế quản lý thay đổi địa chỉ trụ sở trong cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhưng khác quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh;

a3) Cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (trừ cá nhân kinh doanh) thay đổi địa chỉ trong cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhưng khác quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh hoặc thay đổi địa chỉ trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác.

Đây là thay đổi trên giấy phép kinh doanh duy nhất hiện nay cập nhật đến ngày 13/05/2017 phải nộp mẫu 08 đến cơ quan thuế quản lý => thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý

Các trường hợp khác thì các bạn thực hiện ở sở kế hoạch đầu tư ngay cả trường hợp thay đổi địa chỉ kinh doanh không dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý.

Tham khảo:

Mẫu 08 theo thông tư 95 mới nhất hiện nay

Tư vấn kế toán miễn phí

Bình luận