Quy định không đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế

Chuyên mục: Tin tức
5/5 - (1 bình chọn)

Quy định không đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế ? YTHO tin chắc là có rất nhiều bạn không chỉ kế toán mà cả chủ doanh nghiệp đều thắc mắc. Vậy những quy định liên quan gồm những quy định nào và chúng ta phải làm như thế nào để không bị phạt. Sau đây YTHO xin đưa ra Quy định không đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế cho các bạn. Các bạn cùng theo dõi nhé:

Quy định không đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế

Theo quy định tại thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung thông tư 219/2013/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính :

……

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế. Bên mua không cần phải đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế tài khoản tiền vay tại các tổ chức tín dụng dùng để thanh toán cho nhà cung cấp) mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi, uỷ nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán nếu tài khoản này đã được đăng ký giao dịch với cơ quan thuế).

Theo quy định trên thì tài khoản bên mua và tài khoản bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế.

Theo quy định tại thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi khổ thứ nhất khoản 3 điều 15 thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi theo thông tư 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC, 26/2015/TT-BTC)c có hiệu lực từ ngày 15/12/2016

“ Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi, uỷ nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán).”

Quy định này không yêu cầu tài khoản ngân hàng phải đăng ký với cơ quan thuế mà vẫn được khấu trừ thuế.

Tuy nhiên khi có sự thay đổi không phải là chúng ta không đăng ký, không đăng ký vẫn bị phạt các bạn nhé.

Theo điều 9 tại thông tư 156/2013/Tt-BTC có hiệu lực từ ngày 20/12/2013

Điều 9. Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế

Đối với người nộp thuế đã được cấp đăng ký thuế nhưng chưa thông báo thông tin về các tài khoản của người nộp thuế đã mở tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng với cơ quan thuế trước thời điểm Nghị định 83/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì phải thông báo bổ sung tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này, thời hạn chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này (thay thế Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế).

Theo điều 30 thông tư 95/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 12/08/2016 thì đã bãi bỏ điều 9 của thông tư 156/2013/Tt-BTC

Khi có sự thay đổi về tài khoản ngân hàng chúng ta không phải đăng ký với cơ quan thuế nữa

Vậy quy định về thay đổi tài khoản ngân hàng được quy định ở đâu?

Điều này được quy định tại điều 53 nghị định 78/2015/NĐ-CP. Ở nghị định này nhà nước đã chuyển việc đăng ký tài khoản ngân hàng từ thuế sang sở kế hoạch đầu tư.

Cụ thể đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư tham khảo tại đây

Mọi thắc mắc vui lòng để lại bình luận bên dưới

Những thay đổi bắt buộc nộp mẫu 08 đến cơ quan thuế

Bình luận