Quy định thời điểm lập hóa đơn

Chuyên mục: Thuế GTGT
Đánh giá

Quy định thời điểm lập hóa đơn là các quy định về việc người bán phải xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ cho các cá nhân, tổ chức tiêu dùng.

Quy định thời điểm lập hóa đơn

Thời điểm lập hóa đơn của các loại hình được quy định cụ thể tại khoản 2 điều 16 thông tư 39 như sau:

Đối với mọi loại hình doanh nghiệp:

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. (Quy định này giống với hướng dẫn của chuẩn mực kế toán)

Ngày xuất hóa đơn là ngày theo ngày trên phiếu xuất kho, phiếu giao hàng. Vì thời điểm, xuất kho giao hàng là thời điểm chuyển giao hàng hóa cho người mua

Đối với công ty dịch vụ:

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với hoạt động cung cấp điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình thực hiện chậm nhất không quá bảy (7) ngày kế tiếp kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình. Kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp căn cứ thỏa thuận giữa đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình với người mua.

Đối với công ty xây dựng:

Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

Trường hợp tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Đối với hoạt động xuất khẩu:

Ngày lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do người xuất khẩu tự xác định phù hợp với thỏa thuận giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.

Đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, ngân hàng, chứng khoán:

Trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho người mua thường xuyên là tổ chức, cá nhân kinh doanh; cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai bên, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.

Ngày lập hóa đơn đối với việc bán dầu thô, khí thiên nhiên, dầu khí chế biến và một số trường hợp đặc thù thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.

Các doanh nghiệp căn cứ vào hoạt động của mình để xuất hóa đơn cho phù hợp.

Vì sao Bộ Tài Chính lại ban hành quy định ngày xuất hóa đơn để làm khó các doanh nghiệp như hiện nay?

  • Hạn chế một phần việc mua bán hóa đơn tràn lan hiện nay.
  • Bắt buộc các doanh nghiệp phải xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu tránh trường hợp trốn doanh thu nhiều như hiện nay

Nhận xét:

Việc quy định ngày hóa đơn mang đến nhiều khó khăn cho doanh nghiệp trong việc hợp thức hóa các hóa đơn gây ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.

Hy vọng nhà nước sẽ tìm cách quản lý hiệu quả hơn tháo gỡ bớt những khó khăn của doanh nghiệp.

Trên đây là hướng dẫn của YTHO về “thời điểm lập hóa đơn” mọi thắc mắc vui lòng để lại bình luận bên dưới.

Tham khảo: Hóa đơn người bán lập sai người mua có được xem là hóa đơn hợp lệ

Bình luận