Quy định xử phạt không nộp báo cáo tài chính cuối năm

Chuyên mục: Tin tức
Đánh giá

Quy định xử phạt không nộp báo cáo tài chính cuối năm hoặc chậm nộp báo cáo tài chính cuối năm được quy định tại nghị định của chính phủ.

Quy định xử phạt chậm nộp báo cáo tài chính cuối năm

Quy định xử phạt không nộp báo cáo tài chính

Cụ thể mức xử phạt hành vi vi phạm không làm báo cáo tài chính cuối năm được quy định tại điều 10 nghị định 105/2013/NĐ-CP:

  1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không lập báo cáo tài chính hoặc lập báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định;

b) Lập và trình bày báo cáo tài chính không đúng phương pháp; không rõ ràng; không nhất quán theo quy định;

c) Nộp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm từ 01 tháng đến 03 tháng theo thời hạn quy định;

d) Công khai báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định, gồm: Quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm và các khoản thu chi tài chính khác; tình hình tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, kết quả hoạt động kinh doanh, trích lập và sử dụng các quỹ, thu nhập của nguời lao động;

đ) Công khai báo cáo tài chính chậm từ 01 tháng đến 03 tháng theo thời hạn quy định.

  1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nộp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm quá 03 tháng theo thời hạn quy định;

b) Lập báo cáo tài chính không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán;

c) Giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính;

d) Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính;

đ) Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật;

e) Thực hiện việc công khai báo cáo tài chính chậm quá 03 tháng theo thời hạn quy định;

g) Thông tin, số liệu công khai báo cáo tài chính sai sự thật;

h) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán.

Đây là nghị định xử phạt của kế toán. Vậy theo luật thuế thì doanh nghiệp còn chịu thêm khoản phạt nào nữa hay không?

Theo nghị định 129/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế và thông tư 166/2013/TT-BTC thì doanh nghiệp không nộp hồ sơ khai thuế sẽ bị phạt. Bộ báo cáo tài chính cũng được xem là hồ sơ khai thuế. Ngoài ra mức phạt còn phụ thuộc vào thẩm quyền của lãnh đạo chi cục thuế, cục thuế. Trong quy định xử phạt này không nói rõ về việc không nộp báo cáo tài chính bị xử phạt như thế nào? Do đó doanh nghiệp cần căn cứ quy định để suy luận cho phù hợp.

Tham khảo: Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm

Bình luận