Bảng tra cứu lương tối thiểu vùng Lưu trữ

Mức lương tối thiểu vùng năm 2018

Mức lương tối thiểu vùng theo từng địa phương từ ngày 01/01/2018 Nhằm giúp quý doanh nghiệp cũng như các kế toán thuận lợi hơn trong việc xác định …