báo giảm lao động Lưu trữ

Hướng dẫn báo giảm lao động BHXH

Hướng dẫn báo giảm lao động BHXH (BẢO HIỂM XÃ HỘI). Hiện nay báo giảm lao động không còn làm được trên phần mềm KBHXH nữa. Bảo hiểm xã …