Dịch vụ đăng ký tài khoản ngân hàng ở sở kế hoạch đầu tư qua mạng Lưu trữ