Dịch vụ đăng ký tài khoản ngân hàng ở sở kế hoạch đầu tư trực tuyến Lưu trữ