Khai thuế tncn cho Người nước ngoài vừa có lương tại Việt Nam Lưu trữ