Thời hạn giải quyết hưởng chế độ tử tuất

Chuyên mục: BHXH BHYT BHTN
Đánh giá

Thời hạn giải quyết hưởng chế độ tử tuất hiện nay được quy định tại điều 112 luật bảo hiểm xã hội 2014.

Hồ sơ làm chế độ tử tuất

Kế toán YTHO xin gởi đến quy định cụ thể thời hạn giải quyết hưởng chế độ tử tuất, trích nguyên văn trong luật như sau:

  1. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng chết thì thân nhân của họ nộp hồ sơ quy định tại Điều 111 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bị chết thì thân nhân nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 111 của Luật này cho người sử dụng lao động.

  1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ thân nhân của người lao động, người sử dụng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 111 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
  2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho thân nhân của người lao động. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Theo quy định trên thì trong thời hạn 90 ngày thân nhân phải nộp hồ sơ hưởng chế độ tử tuất.

Trên đây là những hướng dẫn của chúng tôi về thời gian hưởng chế độ tử tuất. Mọi thắc mắc vui lòng để lại bình luận bên dưới cho chúng tôi.

Khóa học làm bảo hiểm xã hội

Dịch vụ bảo hiểm xã hội

Bình luận