Thời hạn nộp hồ sơ chế độ thai sản

Chuyên mục: BHXH BHYT BHTN
Đánh giá

Thời hạn nộp hồ sơ chế độ thai sản hiện nay được quy định rõ ràng trong luật bảo hiểm xã hội 2014.

Cụ thể thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản được quy định như sau:

“Điều 102. Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản

  1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động.
  2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
  3. Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội:

a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

4. Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Dịch vụ bảo hiểm xã hội là gì

Xác định người lao động đi làm lại như thế nào?

Theo quy định thì người lao động được nghỉ thai sản 6 tháng. Nhưng trong thực tế thì có nhiều trường hợp phát sinh: có thể người lao động đi làm lại sớm hơn hoặc trễ hơn.

Khi người lao động nghỉ thai sản các bạn phải báo giảm thai sản đến cơ quan bảo hiểm xã hội. Sau 6 tháng nghỉ thai sản nếu người lao động đi làm lại thì bạn phải làm lại hợp đồng lao động và báo tăng lại cho người lao động đó. (trong thực tế có thể trễ hơn hoặc sớm hơn).

Như vậy căn cứ vào hợp đồng lao động mới hoặc hợp đồng lao động cũ để xác định thời gian người lao động đi làm lại.

Trên đây kế toán YTHO đã giới thiệu đến các bạn thời hạn nộp hồ sơ chế độ thai sản. Những thắc mắc về chế độ thai sản vui lòng để lại bình luận cho chúng tôi.

Tham khảo:

Cách tính chế độ thai sản

Hồ sơ chế độ thai sản mới nhất

Dịch vụ bảo hiểm xã hội

Bình luận