Thời hạn nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng

Chuyên mục: Thuế GTGT
Đánh giá

Thời hạn nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng là chủ đề đã cũ nhưng vẫn rất mới với những ai tiếp xúc lần đầu.

Hạn nộp tờ khai thuế GTGT

Theo quy định hiện nay thì

  • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
  • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế .

Khi nào khai thuế giá trị gia tăng theo tháng, khi nào kê khai theo quý?

Trước đây lựa chọn kỳ kê khai được quy định tại khoản 2 điều 11 thông tư 156/2013/TT-BTC. Hiện nay điều này được quy định tại Điều 15 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính.

Cụ thể thông tư này quy định như sau:

Đối tượng khai thuế GTGT theo quý

Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

⇒ Đối với doanh nghiệp mới thành lập thì doanh nghiệp phải kê khai thuế theo quý. Sau đó khi kết thúc năm tài chính thì căn cứ vào doanh thu của năm trước liền kề để thực hiện kê khai theo tháng hay theo quý.

Thời hạn nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng thật dễ phải không các bạn. Do đó đừng để mình mắc sai lầm vì thuế này nhé.

Lưu ý: Hạn nộp tiền thuế GTGT bằng với hạn nộp tờ khai thuế GTGT

Bình luận