Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài

Chuyên mục: Thuế môn bài
Đánh giá

Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài từ năm 2017 được kế toán YTHO gởi đến tất cả các bạn, đặc biệt là các doanh nhân chuẩn bị ra kinh doanh có những hành trang thuế cho mình:

tờ khai lệ phí môn bài
Cụ thể Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài được quy định như sau:

1.Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động SX KD hoặc mới thành lập.

a) Người nộp lệ phí mới ra HĐ SX KD hoặc mới thành lập; doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ HKD thực hiện khai lệ phí môn bài và nộp Tờ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 30/01 năm sau năm mới ra HĐ SX KD hoặc mới thành lập.

b) Hộ gia đình, cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán không phải khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ tờ khai thuế, cơ sở dữ liệu ngành thuế để xác định doanh thu kinh doanh làm căn cứ tính mức lệ phí môn bài phải nộp

Nếu thay đổi vốn điều lệ thì không phải nộp lại tờ khai lệ phí môn bài (công văn 1279/TCT-CS của tổng cục thuế trả lời cục thuế tỉnh Kiên Giang.)

2. Thời hạn nộp lệ phí MB chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm.

a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ HKD (bao gồm chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập) nộp như sau:

-Trường hợp kết thúc thời gian miễn trong 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp là 30/07.

-Trường hợp kết thúc thời gian miễn trong 6 tháng cuối năm thì hạn nộp là ngày 30/01 năm liền kề năm kết thúc miễn.

b) Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất, kinh doanh đã giải thể, ra hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại nộp:

-Trường hợp ra hoạt động trong 6 tháng đầu năm thì hạn nộp ngày 30/07 năm ra hoạt động.

-Trường hợp ra hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm thì hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm liền kề năm ra hoạt động.

Theo quy định tại điều 7 thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2013 thì
Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định
1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.
2. Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này).
3. Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế quá thời hạn quy định trên 30 ngày.
b) Không thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế.
c) Không nộp hồ sơ đăng ký thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.

Lưu ý: Thời hạn nộp tiền lệ phí môn bài = Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài

Bình luận