Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài

Chuyên mục: Thuế môn bài
Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài
Đánh giá bài viết

Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài từ năm 2017 được kế toán YTHO gởi đến tất cả các bạn, đặc biệt là các doanh nhân chuẩn bị ra kinh doanh có những hành trang thuế cho mình:

tờ khai lệ phí môn bài
Cụ thể Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài được quy định như sau:

Theo điều 5 nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 thì
1. Khai lệ phí môn bài được thực hiện như sau:
a) Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;
b) Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế.
=> Ngoài thực tế, các doanh nghiệp thường kê khai trong vòng 30 ngày.
Theo quy định tại điều 7 thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2013 thì
Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định
1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.
2. Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này).
3. Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế quá thời hạn quy định trên 30 ngày.
b) Không thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế.
c) Không nộp hồ sơ đăng ký thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.

Lưu ý: Thời hạn nộp tiền lệ phí môn bài = Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of