Tính thuế tncn trong thời gian thử việc

Tính thuế tncn trong thời gian thử việc được hướng dẫn bởi công ty kế toán YTHO

Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 25, Khoản 1 quy định về khấu trừ thuế như sau:

“b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công

b.1) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.

b.2) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần.

….i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

tính thuế thu nhập cá nhân trong thời gian thử việc

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Ví dụ: Ngày 16/06/2016 công ty kế toán YTHO ký hợp đồng thử việc 1 tháng với nhân viên A. Thời gian thử việc từ ngày 16/06/2016 đến hết ngày 31/07/2016. Lương thử việc 3 triệu/tháng cho 26 ngày làm việc. Trong tháng nhân viên A đi làm đầy đủ, lương nhận là 3 triệu. Vì có thu nhập ở ngưỡng từ 2 triệu trở lên nên nhân viên A sẽ được khấu trừ thuế tncn theo tỷ lệ 10%.

Tính thuế tncn trong thời gian thử việc như sau:

+Số thuế tncn nhân viên A bị khấu trừ: 3 000 000 x 10% = 300 000

+ Số tiền lương còn lại phải trả cho nhân viên A là: 3 000 000 – 300 000 = 2 700 000

+ Số tiền 300 000 khấu trừ của nhân viên A. Công Ty kế toán YTHO sẽ kê khai trên tờ khai thuế tncn và nộp về ngân sách nhà nước.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

…..

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.”

Căn cứ theo các quy định trên:

– Nếu sau thời gian thử việc, người lao động tiếp tục ký hợp đồng dài hạn, thì thời gian thử việc cũng được khấu trừ thuế theo biểu thuế luỹ tiến từng phần

– Nếu sau thời gian thử việc, người lao động không tiếp tục ký hợp đồng lao động dài hạn thì tính thuế tncn trong thời gian thử việc như sau:

+ Khấu trừ thuế theo quy định tại Điểm i, Khoản 1, Điều 25, Thông tư 111/2013/TT-BTC: Nếu mỗi lần chi trả cho cá nhân trên 2 triệu đồng thì doanh nghiệp khấu trừ 10% trên thu nhập trước khi trả thu nhập cho cá nhân.

+ Nếu cá nhân làm bản cam kết 23/BCK-TNCN chỉ có thu nhập duy nhất tại công ty mà tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì công ty tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của cá nhân đó. Cá nhân chỉ được làm bản cam kết khi đã có mã số thuế TNCN.

Trên đây là bài hướng dẫn tính thuế tncn trong thời gian thử việc của công ty kế toán YTHO, mọi thắc mắc các bạn có thể comment bên dưới.

Xin chân thành cảm ơn!

Bình luận