Tổng hợp các công văn hướng dẫn thuế GTGT

Chuyên mục: Công văn thuế GTGT
Đánh giá

Tổng hợp các công văn hướng dẫn thuế GTGT được thực hiện bởi kế toán YTHO phục vụ cho việc quyết toán thuế GTGT và công tác quyết toán thuế năm 2016 và những năm về sau:

Công văn hướng dẫn thuế gtgt

Công văn hướng dẫn chính sách thuế gtgt

 1. Công văn 373-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng
 2. Công văn số 222/TCT-CS về thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản ngày 18 tháng 01 năm 2017
 3. Công văn 12848/BTC-CST về thuế GTGT đối với máy móc thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp
 4. Công văn 1677/BTC-TCT về thuế GTGT đối với máy móc thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp
 5. Công văn 16659/BTC-CST về thuế GTGT đối với máy móc thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp
 6. Công văn 10708/BTC-TCT về thuế GTGT đối với máy móc thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp
 7. Công văn 15155/BTC-CST về thuế GTGT đối với hệ thống nhà kính đồng bộ nhập khẩu
 8. Công văn 4583/TCT-CS về chính thuế GTGT
 9. Công văn 15771/BTC-CST về chính sách thuế GTGT đối với mặt hàng bã hèm bia
 10. Công văn 8556/BTC-TCT về chính sách thuế GTGT đối với sản phẩm củi trấu
 11. Công văn 5408/TCT-CS về chính sách thuế GTGT đối với khoản chiết khấu thương mại
 12. Công văn 208/TCT-DNL về thuế GTGT đối với khoản hỗ trợ cước vận chuyển
 13. Công văn 5489/TCT-DNL về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ bảo hiểm
 14. Công văn 501/TCT-CS về chính sách thuế GTGT ngày 06 tháng 02 năm 2013
 15. Công văn 5293/TCT-CS về chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ cho thuê ngoại quan
 16. Công văn 9547/CT-TTHT về thuế GTGT đối với hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức cá nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam
 17. Công văn 11910/tchq-gsql năm 2014 sử dụng hóa đơn trong bộ hồ sơ hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu do tổng cục hải quan ban hành
 18. Công văn 5293/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cho thuê kho ngoại quan và dịch vụ cung cấp trong kho ngoại quan do tổng cục thuế ban hành
 19. Công văn 10453/CT-TTHT năm 2016 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do cục thuế thành phố hồ chí minh ban hành
 20. Công văn 6578/CT-TTHT về chính sách thuế do cục thuế thành phố hồ chí minh ban hành
 21. Công văn 17278/BTC-TCT năm 2015 về thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, dụng cụ dùng cho y tế, vật tư hóa chất xét nghiệm
 22. Công văn 15249/btc-tct năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng do bộ tài chính ban hành
 23. Công văn 1566/TCT-DNL năm 2016 về chính sách thuế đối với tổ chức tín dụng do tổng cục thuế ban hành
 24. Công văn 5046/TCT-CS năm 2015 về xử lý hoá đơn in trùng số trong cùng một ký hiệu hoá đơn do tổng cục thuế ban hành
 25. Công văn 4910/TCHQ-TXNK năm 2015 về miễn tiền chậm nộp thuế do tổng cục hải quan ban hành
 26. Công văn 4943/TCT-KK năm 2015 hướng dẫn vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế do tổng cục thuế ban hành
 27. Công văn 2035/TCT-KK năm 2016 về khai bổ sung hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng để hoàn thuế do tổng cục thuế ban hành
 28. Công văn 5733/TCT-KK năm 2016 điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung hồ sơ khai thuế phải nộp do tổng cục thuế ban hành
 29. Công văn 3110/TCHQ-GSQL năm 2014 thông báo kết quả xác minh C/O mẫu D do tổng cục hải quan ban hành
 30. Công văn 5580/TCT-KK năm 2016 hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư xây dựng do tổng cục thuế ban hành

Tham khảo:

Dịch vụ tư vấn làm báo cáo tài chính miễn phí

Bình luận