Tổng hợp các công văn hướng dẫn thuế TNCN

Chuyên mục: Tin tức
Đánh giá

Tổng hợp các công văn hướng dẫn thuế TNCN được thực hiện bởi kế toán YTHO phục vụ cho việc quyết toán thuế TNCN và công tác quyết toán thuế năm 2016 và những năm về sau:

Công văn hướng dẫn chính sách thuế tncn

  1. Công văn 5015/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách thuế thu nhập cá nhân
  2. Công văn 1022/TCT-TNCN năm 2016 hướng dẫn khai tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân
  3. Công văn 2569 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 đối với tổ chức trả thu nhập

Tham khảo:

Dịch vụ tư vấn làm báo cáo tài chính miễn phí

Bình luận