Vi phạm quy định kế toán bị ở tù bao nhiêu năm?

Mức xử phạt Vi phạm quy định kế toán bị ở tù bao nhiêu năm ? 

Kế toán là một bộ phận cấu thành nên hệ thống công cụ quản lý nền kinh tế quốc dân. Ngày nay người ta xác định kế toán là một mặt của hoạt động kinh tế nói chung và quá trình sản xuất kinh doanh nói riêng trên ý nghĩa kế toán là công cụ thu thập, đo lường xử lý và cung cấp thông tin hữu ích cho việc để ra các quyết định quản lý.

Vi phạm quy định kế toán bị ở tù bao nhiêu năm

Kế toán vì nguyên nhân khách quan hay chủ quan nếu vi phạm quy định kế toán thì sẽ bị phạt, mức xử phạt có thể lên đến 20 năm tù, tùy vào mức độ và phạm vi ảnh hưởng.

Từ 01/01/2018, vi phạm quy định về kế toán bị ở tù đến 20 năm

Đây là quy định mới đáng chú ý tại Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Theo đó, Bộ luật Hình sự mới dành riêng 01 Điều để quy định về Tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể như sau:

– Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong những hành vi sau đây mà gây thiệt hại từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

+ Giả mạo, khai man, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa tài liệu kế toán;

+ Dụ dỗ, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật;

+ Để ngoài sổ kế toán tài sản của đơn vị kế toán hoặc tài sản liên quan đến đơn vị kế toán;

+ Hủy bỏ hoặc cố ý làm hư hỏng tài liệu kế toán trước thời hạn lưu trữ theo176 quy định của Luật Kế toán;

+ Lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên nhằm bỏ ngoài sổ kế toán tài sản, nguồn vốn, kinh phí của đơn vị kế toán.

Vi phạm quy định kế toán bị ở tù bao nhiêu năm

– Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 12 năm:

+ Vì vụ lợi;

+ Có tổ chức;

+ Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;

+ Gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

– Phạm tội gây thiệt hại 1.000 triệu đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

Đồng thời, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Các quy định nêu trên sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.

Là một kế toán viên, mỗi người nên trên bị cho mình hành trang kiến thức kế toán vững chắc và nắm rõ các vi phạm luật kế toán để không bị mắc những sai lầm đáng tiếc.

Hy vọng bài viết Vi phạm quy định kế toán bị ở tù bao nhiêu năm? Của kế toán YTHO sẽ giúp góp thêm kiến thức cho các bạn kế toán.

Tham khảo thêm: Làm báo cáo tài chính.

Chúc các bạn thành công trong cuộc sống.

Bình luận