Xuất hóa đơn ngày lễ tết có hợp lệ không?

Chuyên mục: Hóa đơn

Xuất hóa đơn ngày lễ tết có hợp lệ không? Hay xuất hóa đơn vào ngày chủ nhật, ngày nghỉ thì như thế nào? Câu hỏi có vẻ ngu ngơ này nhưng lại mang lại cho các bạn kế toán cũng như các chủ doanh nghiệp nhiều nghi vấn. Đặc biệt là những doanh nghiệp có nghiệp vụ hoàn thuế.

Ý kiến của bạn thế nào?

Quy định thời điểm lập hóa đơn

Còn YTHO xin đưa ra các ý kiến của mình như sau để các bạn tham khảo nhé.

Hiện nay về ngày tháng năm xuất hóa đơn được quy định tại điểm a khoản 2 điều 16 thông tư 39/2014/TT-BTC.

Cụ thể như sau:

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với hoạt động cung cấp điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình thực hiện chậm nhất không quá bảy (7) ngày kế tiếp kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình. Kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp căn cứ thỏa thuận giữa đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình với người mua.

Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

Trường hợp tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do người xuất khẩu tự xác định phù hợp với thỏa thuận giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.

Trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho người mua thường xuyên là tổ chức, cá nhân kinh doanh; cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai bên, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.

Ngày lập hóa đơn đối với việc bán dầu thô, khí thiên nhiên, dầu khí chế biến và một số trường hợp đặc thù thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.

Không hề có một quy định nào về việc không cho phép xuất hóa đơn vào ngày lễ tết, ngày nghỉ.

Đơn giản ví dụ một loại hình dịch vụ bắt buộc phải xuất hóa đơn vào ngày nghỉ, lễ, tết là loại hình doanh nghiệp kinh doanh khách sạn. Vì khách hàng sẽ đi du lịch và ở khách sạn rất nhiều vào thời điểm lễ, tết, ngày nghỉ. Do đó việc xuất hóa đơn tuân thủ thông tư 39/2014 thì bắt buộc phải làm theo, đó là xuất hóa đơn vào thời điểm hoàn thành, bàn giao hàng hóa dịch vụ thì có thể bắt buộc phải xuất hóa đơn vào ngày nghỉ, lễ, tết.

Qua đây thì các bạn có thể hiểu rõ về việc: Xuất hóa đơn ngày lễ tết có hợp lệ không? Rồi nhé.

Có thể bạn quan tâm:  Dịch vụ kế toán trọn gói

Bình luận