Thuế TNCN Lưu trữ

Thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân

Thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân hiện nay được quy định tại điều 16 thông tư 156/2013/TT-BTC. Theo đó thì Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế …