Chính sách sử dụng dịch vụ của YTHO

Phần 1: Quyền lợi & trách nhiệm của khách hàng (Bên A)

Khi sử dụng dịch vụ, sản phẩm được cung cấp bởi YTHO, khách hàng phải cung cấp đầy đủ các thông tin như tên họ, địa chỉ, email, số điện thoại và những thông tin liên quan cần thiết thật chính xác để được hưởng đầy đủ sự hỗ trợ từ chúng tôi. Đồng thời ghi rõ tên dịch vụ cần sử dụng.

Email, zalo và điện thoại sẽ là kênh liên hệ chính thức giữa hai bên. Khi cần liên hệ với doanh nghiệp, chúng tôi sẽ liên hệ theo thông tin doanh nghiệp đã cung cấp. Hợp đồng và giá cả được thỏa thuận qua email chính của chúng tôi: ketoanytho@gmail.com. Chúng tôi không chấp nhận mọi hình thức thỏa thuận nào ngoài email này (trừ các trường hợp thỏa thuận qua hợp đồng).

YTHO

Chúng tôi chỉ liên hệ qua người liên hệ sở hữu thông tin đã được cung cấp trong hợp đồng. Nếu người liên hệ là nhân viên của doanh nghiệp, đồng nghĩa với việc người này chịu trách nhiệm cho các thông tin liên quan & điều khoản, chính sách đến dịch vụ doanh nghiệp đang sử dụng. Khi có sự thay đổi về nhân sự bên khách hàng, doanh nghiệp vui lòng thông báo cho chúng tôi qua email kênh liên hệ mới.

Các thông tin mà khách hàng cung cấp cho YTHO, khách hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin đó. YTHO sẽ không hỗ trợ hay chịu trách nhiệm đến bất kỳ thiệt hại nào nếu bạn gặp vấn đề về bảo mật thông tin đã chia sẻ của chính mình và do chính mình gây ra.

Khách hàng chịu trách nhiệm về nội dung của các chứng từ gởi cho chúng tôi (hóa đơn gốc). Các hành vi vi phạm pháp luật như làm giả chứng từ, trốn thuế, chống phá Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam khi bị phát hiện, bên A chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Phần 2: Quyền lợi & trách nhiệm của bên cung cấp dịch vụ (Bên B)

  • Dựa trên những tài liệu, hồ sơ, chứng từ, thông tin do bên A cung cấp thực hiện đầy đủ và đúng qui định các nội dung trong gói dịch vụ được thỏa thuận trong email hoặc hợp đồng.
  • Kiểm tra, phát hiện và báo cho bên A biết những sai sót trong các loại hồ sơ chứng từ để bổ sung, sửa chữa kịp thời.Thường xuyên thông báo và tư vấn cho bên A những thay đổi liên quan đến việc kê khai, quyết toán thuế.
  • Chịu trách nhiệm bảo mật toàn bộ số liệu về doanh số và các hoạt động kinh doanh của bên A trong và sau khi thực hiện hợp đồng. Bảo quản hóa đơn chứng từ do bên A cung cấp trong thời gian thực hiện công việc cho đến khi giao lại cho bên A.
  • Chịu trách nhiệm giải trình với các cơ quan thuế đến công việc do bên B thực hiện ngay cả khi chấm dứt hợp đồng sau 12 tháng.
  • Khi chấm dứt hợp đồng phải bàn giao đầy đủ với người có trách nhiệm của bên A.
  • Bên B không can thiệp vào nội bộ, không chịu trách nhiệm về những hoạt động kinh doanh cũng như các nội dung, tính pháp lý đã ghi trong hoá đơn, chứng từ của bên A. Bên B chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi giá trị hợp đồng, trên các báo cáo do bên B thực hiện.

Phần 3: Quyền lợi và trách nhiệm chung của cả hai bên (Bên A & Bên B)

Khi truy cập và sử dụng các tài nguyên, dịch vụ, sản phẩm mà YTHO cung cấp, khách hàng đã đồng ý với toàn bộ nội dung của điều khoản, chính sách sử dụng được liệt kê tại văn bản này trên hệ thống YTHO.

Chúng tôi có quyền và nghĩa vụ cập nhật thông tin điều khoản, chính sách để cải thiện chất lượng dịch vụ, sản phẩm, đảm bảo quyền lợi của hai bên, tuân thủ theo pháp luật Việt Nam hiện hành. Các thông báo về việc cập nhật điều khoản, chính sách sẽ được hiển thị trên hệ thống website YTHO. Bạn không nên sử dụng dịch vụ của YTHO nếu chưa rõ hoặc không đồng tình với những nội dung điều khoản, chính sách mà chúng tôi cung cấp. Bạn có thể gửi thư góp ý đến hòm thư ketoanytho@gmail.com. Chúng tôi rất biết ơn và ghi nhận những góp ý xây dựng từ bạn.

Trường hợp bất khả kháng, hai bên sẽ được miễn trừ trách nhiệm theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Phần 4: Giới hạn trách nhiệm

Những nội dung liên quan đến YTHO mà một liên kết bất kỳ nào đó có thể không chính xác, không còn truy cập được đến thời điểm hiện tại hoặc do lỗi đánh máy – Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho sự sai sót và thiếu chính xác này. Các bài viết được đăng trên các trang của YTHO bao gồm (ytho.vn , ytho.com.vn , dailythueytho.com , ytho.org ), Các thông tin trên internet không được chúng tôi cam kết và đảm bảo là hoàn chỉnh tuyệt đối hay được cập nhật chính xác liên tục. Hệ thống pháp luật của Việt Nam phạm vi điều chỉnh rất rộng và thường xuyên thay đổi. Do đó, người sử dụng cần sàn lọc các thông tin được đăng trên trang của chúng tôi và các trang khác có liên quan. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc sử dụng thông tin được đăng trên trang của chúng tôi, ảnh hưởng đến quyền lợi, lợi ích của người sử dụng.

Trong trường hợp đến hạn nộp báo cáo nhưng do lỗi hệ thống điện tử của thuế hay Bảo hiểm xã hội, chúng tôi không thể nộp kịp được hồ sơ. Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong vấn đề này.

Các trường hợp bất khả kháng do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ theo quy định của pháp luật ảnh hưởng đến hồ sơ, chứng từ của quý khách hàng ngoài khả năng của chúng tôi, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp này.

Phần 5: Điều khoản khác

Phần 5.1: Chế độ bảo hành

Điều kiện bảo hành gồm:

Chỉ bảo hành trong thời gian 12 tháng kể từ ngày kết thúc hợp đồng.

Mặc dù chấm dứt hợp đồng, sau 12 tháng chúng tôi vẫn bảo hành sản phẩm này. Sau 12 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng, chúng tôi sẽ tính phí nếu các quý doanh nghiệp cần chúng tôi giải trình quyết toán.

Chỉ bảo hành các lỗi phát sinh do nguyên nhân của tự thân sản phẩm, không bảo hành các lỗi do sử dụng. Chỉ bảo hành sổ sách, báo cáo do kế toán viên YTHO làm ra. Nếu đơn vị bị mất chứng từ thì muốn làm lại và sửa lại sổ sách, chúng tôi phải tính phí.

Khách hàng chưa có sự can thiệp nào vào các hạng mục sổ sách kế toán.

Chỉ áp dụng bảo hành với các khách hàng đã nhận hóa đơn VAT lần cuối của YTHO. Điều này đảm bảo quyền lợi dịch vụ đối với khách hàng của YTHO.

Phần 5.2: Gia hạn dịch vụ

Khi hết hạn hợp đồng khách hàng có thể gia hạn hợp đồng