Hướng dẫn thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu trên thẻ BHYT

Chuyên mục: BHXH BHYT BHTN
5/5 - (2 bình chọn)

Hướng dẫn thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu trên thẻ BHYT

Những điều kiện cần để thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu online

Thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu

  • Người lao động phải là người lao động đang tham gia và đã có thẻ BHYT

Các bước thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu trên thẻ bảo hiểm Y tế

Các bạn vào mục quản lý lao động, chọn vào người lao động cần phải thay đổi nơi khám chữa bệnh.

Chọn vào bệnh viện nơi người đó muốn thay đổi.

Lưu ý: Bệnh viện tham gia đổi phải là bệnh viện thuộc diện được cấp (theo danh sách được niêm yết trên website của bảo hiểm xã hội)

Link tra cứu https://tphcm.baohiemxahoi.gov.vn/Pages/co-so-kcb-tai-tphcm-te-nhan-dang-ky-kcbbd.aspx

Sau khi thay đổi thông tin ở mục người lao động các bạn vào mục kê khai hồ sơ,

Chọn vào hồ sơ 610

610Lĩnh vực cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

Chọn kỳ kê khai => chọn lao động =>

Hướng dẫn Thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu

Tại tab TK 01 TS chọn vào nơi khám chữa bệnh nội (cột 13)

Tại cột 16: Nội dung thay đổi yêu cầu: Bạn ghi là: Thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu sang bệnh viện…..

Sau đó bấm lưu và bấm kê khai.

Thời gian để thực hiện thủ tục này là gần kết thúc mỗi quý trong năm

Ví dụ quý 1 là khoảng cuối tháng 3 đến đầu tháng 4. Thông tin này là theo yêu cầu của cơ quan BHXH do đó khi các bạn làm, các bạn cần phải chú ý thời gian thực hiện thủ tục.

Nếu vẫn chưa rõ thì mời các bạn xem thêm ở clip sau:

Tham khảo dịch vụ bảo hiểm xã hội tại Tphcm

Một bình luận

Bình luận