Căn cứ tính thuế gtgt là gì Lưu trữ

Căn cứ tính thuế GTGT

Căn cứ tính thuế GTGT như sau: Căn cứ tính thuế GTGT là giá tính thuế và thuế suất. Giá tính thuế GTGT như sau: Về nguyên tắc, giá …