Cơ sở tính thuế giá trị gia tăng Lưu trữ

Cơ sở thuế là gì

Cơ sở thuế là gì Cơ sở thuế (tax base) cho biết thuế được tính trên cái gì. Tuỳ theo mục đích và tính chất của từng sắc thuế, …