Công văn 10453/CT-TTHT năm 2016 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do cục thuế thành phố hồ chí minh ban hành Lưu trữ