Mẫu TK1-TS Lưu trữ

Mẫu TK1-TS theo quyết định 595/QĐ-BHXH

Mẫu TK1-TS theo quyết định 595/QĐ-BHXH và hướng dẫn cách điền vào mẫu này được kế toán YTHO gởi đến tất cả các bạn như sau: Mẫu TK1-TS (Ban …