Cách xác định kỳ kê khai thuế GTGT theo quý hay theo tháng

Chuyên mục: Thuế GTGT
Đánh giá

Cách xác định kỳ kê khai thuế GTGT theo quý hay theo tháng hiện nay đang là phân vân của rất nhiều bạn chuẩn bị bước vào làm nghề kế toán, làm ở bộ phận thuế. Không biết là nên lựa chọn kỳ tính thuế nào phù hợp cho doanh nghiệp, cũng như có lợi cho doanh nghiệp.

Cách xác định kỳ kê khai thuế GTGT theo quý

Việc lựa chọn kỳ tính thuế phù hợp giúp ích rất nhiều cho doanh nghiệp trong việc kê khai nộp báo cáo thuế cho đúng.

Sau đây kế toán YTHO xin đưa ra Cách xác định kỳ kê khai thuế GTGT theo quý hay theo tháng cho các bạn như sau:

Theo quy định tại thông tư 151 thì:

“b) Khai thuế giá trị gia tăng theo quý

b.1) Đối tượng khai thuế GTGT theo quý

Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.”

Như vậy doanh nghiệp mới thành lập kê khai thuế GTGT theo quý. Trường hợp doanh nghiệp Thuộc diện kê khai thuế theo quý muốn kê khai thuế theo tháng thì doanh nghiệp phải làm công văn gởi chi cục thuế quản lý. Khi chi cục thuế có công văn phản hồi thì mới được kê khai theo kỳ kê khai đã đăng ký.

Chu kỳ áp dụng phương pháp tính thuế GTGT: Ổn định trong 2 năm.

Nếu các bạn có thắc mắc trong việc này, bạn gọi đến cơ quan thuế, có thể bạn sẽ nhận được các câu trả lời khác nhau. Có cơ quan thuế cho phép bạn chuyển đổi phương pháp tính thuế và có cơ quan thuế bắt bạn phải áp dụng ổn định.

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo quý – Có clip hướng dẫn cụ thể

Không có bình luận

Bình luận