Mức lệ phí môn bài hộ kinh doanh cá thể

Đánh giá

Mức lệ phí môn bài hộ kinh doanh cá thể hiện nay được quy định tại nghị định 139/2016/NĐ-CP

Mức thuế môn bài hộ kinh doanh cá thể

Mức lệ phí môn bài hộ kinh doanh cá thể

Cụ thể biểu lệ phí Môn bài áp dụng đối với hộ kinh doanh cá thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

Mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ kinh doanh hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ như sau

a) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1 000 000 đồng/năm

b) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu trên trên 300 – 500 triệu đồng/năm: 500 000 đồng/năm

c) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu trên trên 100 – 300 triệu đồng/năm: 300 000 đồng/năm

Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí Môn bài cả năm, nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí Môn bài cả năm..

Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất kinh doanh  nhưng không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức thuế Môn bài cả năm không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm


Lệ phí môn bài là loại thuế bắt buộc đối với bất kỳ đối tượng nào ra kinh doanh, cá nhân được miễn thuế khi có tổng doanh thu dưới 100 triệu/năm

Trên thực tế thu nhập 1 tháng của các cá nhân kinh doanh được xác định như thế nào? Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào cán bộ đi điều tra, xác minh. Việc minh bạch trong điều tra xác minh còn nhiều vấn đề phải bỏ ngỏ. Do đó nhà nước cần có nhiều biện pháp tích cực để mang đến tính minh bạch trong chuyện này. Giải pháp là ứng dụng công nghệ điện tử, nâng cao ý thức của người dân.

Sau khi xác định được mức thuế môn bài thì hộ kinh doanh cá thể cần kê khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài đúng thời hạn để tránh bị phạt. Mức phạt cũng không hề nhỏ.

Kê khai thuế môn bài hộ kinh doanh cá thể liên hệ cơ quan thuế để thực hiện hoặc để lại bình luận để được hướng dẫn.

Nơi nộp thuế môn bài hộ kinh doanh cá thể

Trên đây là những hướng dẫn của kế toán YTHO về Mức thuế môn bài hộ kinh doanh cá thể. Các hộ kinh doanh cá thể có thắc mắc vui lòng để lại bình luận bên dưới cho chúng tôi.

Xin chân thành cảm ơn.

Bình luận