Cách xử lý khi kê khai sót hóa đơn thuế GTGT Lưu trữ