Cách xử lý kê khai sót hóa đơn thuế GTGT

Chuyên mục: Tin tức
Đánh giá

Cách xử lý kê khai sót hóa đơn thuế GTGT trên tờ khai điện tử được cung cấp bởi kế toán YTHO.

Hiện nay việc nộp tờ khai điện tử đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và chi phí một cách đáng kể. Tuy nhiên việc nộp tờ khai qua mạng này cũng khiến cho nhiều kế toán doanh nghiệp lúng túng về cách xử lý kê khai sót hóa đơn thuế GTGT.

Sau đây kế toán YTHO xin được chia sẻ cách xử lý khi kê sót hóa đơn GTGT qua bài sau:

Cách xử lý kê khai sót hóa đơn thuế GTGT.

Cách xử lý kê khai sót hóa đơn GTGT

Các cơ sở pháp lý về việc kê khai bổ sung sai sót sau kiểm tra thuế:

Tại khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định:

“đ) Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

Tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định nguyên tắc tính thuế, khai thuế, nộp thuế như sau:

“2. Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định Long hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế.

Trường hợp sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung, điều chỉnh được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế.

Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra; nếu người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp và được kiểm tra, thanh tra (liên quan đến thời kỳ, phạm vi kiểm tra, thanh tra) còn sai sót thì người nộp thuế được tự khai bổ sung, điều chỉnh; việc xử lý căn cứ chế độ quy định và nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc khai sót, chưa đúng phải điều chỉnh.”

Theo các quy định trên thì:

Người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ khai thuế đã nộp nhưng phải trước khi cơ quan thuế ban Quyết định thanh tra, kiểm tra.

Trường hợp, Cơ quan thuế đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau khi kiểm tra, thanh tra; nếu người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp và được kiểm tra, thanh tra (liên quan đến thời kỳ, phạm vi kiểm tra, thanh tra) còn sai sót thì người nộp thuế được tự khai bổ sung, điều chỉnh; việc xử lý căn cứ chế độ quy định và nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc khai sót, chưa đúng phải điều chỉnh.

  1. Kê khai bổ sung sai sót sau kiểm tra thuế.

Công văn số: 2876/TCT-CS V/v kê khai bổ sung sai sót sau kiểm tra thuế do Tổng cục Thuế hướng dẫn ngày 28/6/2017 thì:

“Căn cứ các quy định trên: Về nguyên tắc, người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ khai thuế đã nộp nhưng phải trước khi cơ quan thuế ban Quyết định thanh tra, kiểm tra. Trường hợp, Cơ quan thuế đã ban hành Kết luận, Quyết định xử lý về thuế sau khi kiểm tra, thanh tra; nếu người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp và được kiểm tra, thanh tra (liên quan đến thời kỳ, phạm vi kiểm tra, thanh tra) còn sai sót thì người nộp thuế được tự khai bổ sung, điều chỉnh; việc xử lý căn cứ chế độ quy định và nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc khai sót, chưa đúng phải điều chỉnh.

….

Trường hợp, người nộp thuế có một số hóa đơn GTGT đầu vào của tháng 11, 12/2015 còn sót chưa kê khai, khấu trừ tại Hồ sơ khai thuế GTGT tháng 11, 12/2015 đã nộp cho Cơ quan thuế (theo trình bày tại văn thư của bà Lê Thị Mai do tại thời điểm tháng 11, 12/2015 người nộp thuế chưa nhận được hóa đơn từ người bán do chưa có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt), Cơ quan thuế đã kiểm tra, thanh tra hồ sơ khai thuế GTGT tháng 11, 12/2015 và xác nhận thực tế doanh nghiệp chưa kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của những hóa đơn còn sót nêu trên thì người nộp thuế được kê khai, khấu trừ các hóa đơn GTGT đầu vào còn sót chưa khai.”

Căn cứ hướng dẫn trên, thì người nộp thuế sau khi kiểm tra, thanh tra thuế, thì:

  • Được khai bổ sung điều chỉnh theo chế độ nếu thấy có sai sót trong trong thời kỳ đã kiểm tra.
  • Được khai hóa đơn GTGT đầu vào bỏ sót của thời kỳ đã kiểm tra, nếu hóa đơn đầu vào đó chưa kê khai khấu trừ.

Các bạn tham khảo cách kê khai bổ sung tại: Hướng dẫn cách lập tờ khai bổ sung tờ khai thuế GTGT.

Kế toán YTHO hy vọng với những chia sẻ trên có thể giúp các bạn kế toán cũng như quý doanh nghiệp có thêm những kiến thực hữu ích về kế toán thuế.

Chúc các bạn thành công trong công việc!

Bình luận