Chưa chốt sổ BHXH có đóng BHXH tại công ty mới được không Lưu trữ