Công văn 10708/BTC-TCT về thuế GTGT đối với máy móc thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp Lưu trữ