Công văn 15155/BTC-CST về thuế GTGT đối với hệ thống nhà kính đồng bộ nhập khẩu Lưu trữ